Det er efterhånden længe siden, at der er sket noget i dette forum. Modsat hvad man kunne forvente, skyldes dette ikke en aftagende træningsindsats. Tvært imod er der de sidste par måneder blevet slidt ekstra meget på maskinerne.
Der er også tilføjet flere ansigter til træningsklientellet, hvoraf nogle dog er genindmeldelser… Den genetisk veldisponerede Anders Høj, har fra starten fremlagt en træningsiver, der kan måle sig med Psykos i de unge dage. At Tolle og Ebbi skulle have genoptaget abonnementet er kun verificeret ved rygter. Ingen har endnu set dem i aktion.

Som et lille newsflash kan det afsløres at Dum-bøf ikke længere er ansat i Østerbro afdelingen. Han afløses af Smart-bøf, der ikke er en bøf i ordets oprindelige betydning (ligesom sin kollega Streng-bøf).
På Østerbro trænger pæren endnu engang til udskiftning, hvilket nok må tilskrives en umådeholden brug af VoiceTV.
Endelig skal det nævnes, at Kieu og undertegnede har genfundet vores store idol Mustafa i Nørrebro afdelingen. Han har ikke ændret på sin træningsrutine siden sidst og man kan fortsat afgøre, om han har været/er i centret, ud fra en ram citronduft.